Подобрувач наменет за изработка на леб и пецива од сите видови на брашно ( Т-400, Т-500, Т-850, интегрално, ржано и нивна комбинација). Добиените производи се карактеризираат со убава структура , волумен, изразито сјајна кора и изразено продолжена свежина. Се применува на тунелски печки и етажни печки. Наоѓа примена и во индустриско производство и во мали занаетчиски производства.

Дозација : 0,3 – 0.5%

Пакување : 1 кг, 5 кг и 25 кг