Подобрувач наменет за изработка на пециво, но и посебен тип на леб од сите видови на брашно ( Т-400, Т-500, Т-850, интегрално, ржано и нивна комбинација). Добиените производи се карактеризираат со убава структура , волумен и продолжена свежина. Дава одлични резултати при изработка на пециво и француски тип, багет лебови.

Дозација : 0,5 – 1%

Пакување  : 1 кг, 5 кг и 25 кг