Подобрувач наменет за изработка на тост леб. Се применува на тунелски печки и етажни печки. Наоѓа примена и во индустриско производство и во мали занаетчиски производства. Може да се користи и кај други производи кај кои се бара полна средина исклучително мека на допир. Препорачливо е да се пече во специјална касета за тост леб.

 

Дозација: 1%

Пакување: 1 кг, 5 кг и 25 кг