Концентриран подобрувач наменет за изработка на леб и пецива од сите видови на брашно( Т-400, Т-500, Т-850, интегрално, ржано и нивна комбинација). Добиените производи се карактеризираат со убава структура, волумен, изразито сјајна кора и продолжена свежина. Се применува на тунелски печки и етажни печки. Наоѓа примена и во индустриско производство и во мали занаетчиски производства при што се карактеризира со голема стабилност при варијација на условите за работа.

Дозација: 0,2 – 0.4%

Пакување: 1 кг, 5 кг и 25 кг