Подобрувач наменет за изработка на леб и пецива од сите видови на брашно (Т-400, Т-500, Т-850, интегрално, ржано и нивна комбинација) кој во својот состав не содржи емулгатори од никаков вид и тип. Се применува на тунелски печки и етажни печки. Наоѓа примена и во индустриско производство и во мали занаетчиски производства.

 

Дозација: 1%

Пакување: 1 кг, 5 кг и 25 кг