Подобрувач наменет за изработка на тост леб од сите видови на брашно (Т-400, Т-500, Т-850, интегрално, ржано и нивна комбинација) кој во својот состав не содржи суровини со Е-броеви. Се применува на тунелски печки и етажни печки. Наоѓа примена и во индустриско производство и во мали занаетчиски производства. Може да се користи и кај други производи кај кои се бара полна средина исклучително мека на допир. Препорачливо е да се пече во специјална касета за тост леб.

Дозација: 1%

Пакување: 1 кг, 5 кг и 25 кг