Подобрувач наменет за изработка генерално на пецива од сите видови на брашно ( Т-400, Т-500, Т-850, интегрално, ржано и нивна комбинација). Тестото е лесно за работа, не дава отпор, лесно се обликува и сече. а добиените производи се карактеризираат со убава структура, волумен и продолжена свежина. Наоѓа примена генерално во мали занаетчиски производства при што се карактеризира со голема стабилност при варијација на условите за работа.

Дозација: 1%

Пакување: 1 кг, 5 кг и 25 кг