Подобрувач со широк спектар на употреба со зголмени ефекти на свежина. Особено добри резултати дава кога се применува во производи кај кои се бара продолжена свежина и мекост подолг временски период – сечени и пакувани лебови, сендвич лебови, тост лајбици и др. Позитивните резултати се забележуваат во период од 3 до 7 дена по печењето. Задржувањето на својствата на печениот производ зависи пред се од амбалажата и условите во кои се чува печениот производ.

Дозација: 1%

Пакување: 5 кг, 10  кг , 25 кг