Концентриран подобрувач наменет за изработка на леб од сите видови на брашно (Т-400, Т-500, Т-850, интегрално, ржано и нивна комбинација). Се применува на тунелски печки во индустриско производство и се карактеризира со голема стабилност при варијација на условите за работа.

Дозација: 0,2 – 0.4%

Пакување: 1 кг, 5 кг и 25 кг