Нашата мисија на која длабоко сме и посветени е работа на преродбата на пекарството во Македонија како и на ширење на културата на лебот и пекарските производи.

Нашата визија е да потпирајќи се на исклучиво вонсерискиот квалитет и иновативност на нашите производи и услуги, станеме лидер на домашниот како и на пазарите во регионот во области како развој, производство и пласман на суровини за пекарство, слаткарство и кондиторија.