Огри Живко Дооел Скопје

Бул. Крсте Мисирков 57 1/2

Административно-деловен објект

с. Маркова Сушица (пат за Марков Манастир) ББ

Тел: 00389 2 3 118529 и 00389 2 3 118501

Моб: 070 327470 070 327480 078 327 729

e-mail: info@ogri.com.mk

Магацин Струмица

ул. Коста Бозов бр 28

Моб: 078 404161